Regulaminy Promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „SŁODKA WIELKANOC”

(dalej „Regulamin”)

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Słodka Wielkanoc”, zwanej dalej „Promocją”, jest PPHU Jumar Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza 69, wpisane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000141681 będące Właścicielem sklepu internetowego www.cafeport.pl. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja towarów w postaci tabliczek czekolady oferowanych na stronie internetowej www.cafeport.pl zwanych dalej Tabliczką. Wykaz towarów, które rozumie się przez Tabliczkę znajduje się w Załączniku nr 1  do Regulaminu.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 03 kwietnia 2017 roku do 13 kwietnia 2017.
 • § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Promocja adresowana jest do klientów www.cafeport.pl.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. Promocja polega na otrzymaniu przez Uczestnika możliwości zakupu Tabliczki w cenie 0,01 PLN na stronie www.cafeport.pl. Tabliczka będzie udostępniona Uczestnikowi do zakupu w ramach zamówienia, którego wartość przekroczy 84,99 PLN.
 5. Uczestnicy promocji mogą w niej brać udział tyle razy, ile razy spełnią warunki niniejszego Regulaminu Promocji.
 6. Tabliczki będą udostępniane do zakupu w cenie 0,01 PLN aż do wyczerpania się ich zapasu na magazynie Organizatora. Kolejność udostępniania Tabliczek do sprzedaży po 0,01 PLN będzie losowa.
 7. W przypadku wyczerpania się zapasu Tabliczek, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 • § 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Uczestnicy mają prawo składania reklamacji odnośnie przebiegu i wyników promocji określonej w niniejszym regulaminie, poprzez sporządzenie reklamacji na piśmie i wysłanie jej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1, nie później niż do 30 dni od daty zakończenia promocji (decyduje data nadania pisma). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika, jak również opis przedmiotu reklamacji.
 1. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania, poprzez jej sporządzenie na piśmie i wysłanie listem poleconym na adres Uczestnika wskazany w reklamacji. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dane osobowe Uczestników uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem promocji będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem promocji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.cafeport.pl

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „SŁODKA WIELKANOC”  - WYKAZ TABLICZEK CZEKOLADY OBJĘTYCH PROMOCJĄ

 

1

Czekolada gorzka 72% (85 g) - Seed&Bean

2

Czekolada gorzka 58% cytrynowa z kardamonem (85 g) - Seed&Bean

3

Czekolada gorzka 58% orzechowa (85 g) - Seed&Bean

4

Czekolada gorzka 58% z ziarnami kawy (85 g) - Seed&Bean

5

Czekolada gorzka 66% kokosowo-malinowa (85 g) - Seed&Bean

6

Czekolada gorzka 70% z wędzoną solą morską (85 g) - Seed&Bean

7

Czekolada gorzka 72% lawendowa (85 g) - Seed&Bean

8

Czekolada gorzka 72% limonkowa z chili (85 g) - Seed&Bean

9

Czekolada gorzka 72% mandarynkowo-imbirowa (85 g) - Seed&Bean

10

Czekolada gorzka 72% miętowa (85 g) - Seed&Bean

11

Czekolada gorzka 72% z pestkami dyni i olejem z konopii (85 g) - Seed&Bean

12

Czekolada gorzka 58% imbirowa (85 g) - Seed&Bean

13

Czekolada mleczna 37% (85 g) - Seed&Bean

14

Czekolada mleczna 37% mandarynkowa (85 g) - Seed&Bean

15

Czekolada mleczna 37% orzechowo-migdałowa (85 g) - Seed&Bean

16

Czekolada mleczna 37% limonkowa z wędzoną solą morską (85 g) - Seed&Bean

17

Czekolada biała cytrynowa z makiem (85 g) - Seed&Bean

18

Czekolada biała malinowa z wanilią (85 g) - Seed&Bean

19

Czekolada gorzka 58% koper włoski (85 g) - Seed&Bean

20

Czekolada mleczna 37% kawowa (85 g) - Seed&Bean

21

Czekolada gorzka 58% pomarańczowo-tymiankowa (85 g) - Seed&Bean

22

Czekolada gorzka 72% Madagaskar (50 g) - Jakub Piątkowski

23

Czekolada gorzka 65% Brazylia (50 g) - Jakub Piątkowski

24

Czekolada gorzka 65% Wybrzeże Kości Słoniowej (55 g) - Jakub Piątkowski

25

Czekolada gorzka 65% Dominikana (50 g) - Jakub Piątkowski