Darmowy zwrot - regulamin

REGULAMIN DARMOWYCH ZWROTÓW

(dalej „Regulamin”)

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania darmowych zwrotów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem cafeport.pl.

Sprzedającym (zwanym też Usługodawcą) jest PPHU Jumar Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 69, wpisane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000141681. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 64.000,00 PLN w całości opłacony.

Spółka posługuje się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5960005588 oraz numerem statystycznym REGON 008010825.

 1. Klient odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z Regulaminem cafeport.pl, ma prawo dokonać zwrotu zakupionych towarów na swój koszt, bądź korzystając z darmowego zwrotu oferowanego przez Sprzedającego za pośrednictwem Paczkomatu InPost.
 2. W celu skorzystania z opcji zwrotu na koszt Sprzedającego, konieczne jest przesłanie przez Klienta informacji o zwracanych produktach na adres mail sklep@cafeport.pl wraz ze wskazaniem paczkomatu, w którym Klient umieści przesyłkę (należy podać numer Paczkomatu oraz jego adres). W razie wątpliwości Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie bądź mailowo w celu potwierdzenia wyboru Paczkomatu przez Klienta.
 3. Do przesyłki powinien zostać dołączony formularz odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedający prześle Klientowi etykietę, którą należy wydrukować i nakleić na zwracaną paczkę.
 5. Paczka zwracana przez Klienta musi mieć maksymalnie wymiary: 35x40x60 cm.
  W przypadku większych przesyłek nie ma możliwości skorzystania z opcji darmowego zwrotu Paczkomatem – Klient może dokonać zwrotu w dowolny inny sposób, pokrywając jego koszty.
 6. Warunkiem skorzystania z opcji darmowego zwrotu jest zapisanie się na Newsletter sklepu internetowego cafeport.pl w dowolnym momencie, ale przed zgłoszeniem chęci zwrotu towarów Sprzedawcy.
 7. Klienci, będący na liście subskrybentów newslettera cafeport.pl przed dniem opublikowania niniejszego Regulaminu, otrzymują prawo do darmowej dostawy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo rezygnacji z oferowania opcji darmowych zwrotów, o czym subskrybenci zostaną poinformowani mailowo co najmniej 2 tygodnie przed tym dniem.

 

Data opublikowania regulaminu: 11.02.2021 r.