Zbiory czas zacząć!

14-09-2016


Kawowce zasadzone.. dojrzewały przez trzy lata… kwitną, owocują.. pierwsze owoce stają się czerwone.. i co dalej? Czas na zbiory!

Plantator może wybrać jedną z kilku metod zbiorów kawy. Jest to ważna decyzja, gdyż metoda zbiorów ma istotny wpływ na jakość kawy. A oto dlaczego:

Obrywanie pojedynczych, dojrzałych owoców (tzw. picking)

Jest to  najbardziej czasochłonna, pracochłonna, a przez to także najbardziej kosztowna metoda zbiorów. Polega ona na selektywnym zrywaniu tylko dojrzałych jagód kawowca. Niedojrzałe owoce pozostawione są na krzewie. Ta metoda zakłada kilka faz zbiorów w miarę dojrzewania owoców – aż do momentu, kiedy producent stwierdzi, że dalsze zrywanie nie jest już opłacalne. Zbiorów dokonuje się wyłącznie ręcznie.

Dzięki tej metodzie zrywane są tylko dojrzałe owoce. Pierwszej selekcji dokonuje się już na etapie zrywania z krzaka, następnej, kiedy owoce z koszy zbieraczy trafiają do większego, wspólnego kosza. Dalszej obróbce poddaje się jedynie piękne dojrzałe owoce.

Plantator musi zatrudnić wielu zbieraczy, co przy rosnących kosztach wynagrodzenia za pracę staje się dla wielu mało opłacalne. Jednak z drugiej strony otrzymuje on za zbiory wyższą cenę, gdyż dostarcza produkt lepszy jakościowo.

Dodatkową zaletą tego, że kawa jest zbierana ręcznie, jest fakt, że kawowce można sadzić na stromych zboczach, a grunty rolne wykorzystać bardziej efektywnie.

 

Obrywanie całych gałęzi (tzw. stripping)

Metoda ta jest szybsza i tańsza od poprzedniej. Tutaj wszystkie owoce na raz zrywane są z krzaka – ręcznie lub mechanicznie. Skutkuje to zebraniem owoców w różnej fazie dojrzewania, a także liści, czy gałęzi. Jest kilka odmian metody stripping:

1. Zbieracze umieszczają płótna na ziemi, następnie chwytają gałęzie tuż obok pnia i zrywają całą dłonią wszystkie owoce na ziemię. Po zerwaniu owoców z wszystkich gałęzi i krzewów, są one z płótna wsypywane do worka.

  

2. Drugi sposób zbierania jest podobny do pierwszego, lecz z wykorzystaniem narzędzia, które przypomina trochę nożyce Freddiego Krugera.. dzięki niemu zbiory są mniej czasochłonne. Podobnie jak w poprzedniej metodzie, zbieracze wykorzystują rozłożone na ziemi płótno.

3. Najszybszą metodą są tzw. zbiory maszynowe przy wykorzystaniu kombajnów mechanicznych. Maszyny te po raz pierwszy wprowadzono na plantacje kaw w roku 1970. Za pomocą wibrujących, pionowych szczotek zrywane są wszystkie owoce – zarówno te dojrzałe, jak i jeszcze zupełnie zielone, a także fragmenty roślin – liście, czy gałęzie. Czasami jest stosowany selektywny zbiór owoców, polegający na tym, że najpierw maszyny zbierają owoce z góry krzewów, ponieważ kawa na szczycie krzewów zazwyczaj szybciej dojrzewa, a dopiero później te na dole.

Metoda mechaniczna, oprócz tego że jest szybsza i tańsza niż zbieranie ręczne, ma szereg wad: przyczynia się do uszkadzania roślin (zrywane są nie tylko owoce, ale też liście), co osłabia je, zwiększając ich podatność na choroby i zmusza rośliny do wkładania energii w odbudowywanie, zamiast w wytwarzanie dobrych jakościowo owoców. Poza tym uzyskany zbiór to nie tylko dojrzałe owoce, ale także zielone, które zostaną zmarnowane.

 

Użycie kombajnów wymaga płaskiego terenu bez przeszkód w postaci np. drzew zacieniających, aby pomieścić ciężkie maszyny.

Która metoda zbiorów jest dziś najczęściej wykorzystywana?

Selektywne zbiory były od początku dominującym sposobem zbioru kawy. Jednak w regionach o ograniczonej pracy wiejskiej i wyższych płacach, takich jak Hawaje i Brazylia, częściej możemy spotkać niektóre formy zmechanizowanego zbioru.

Wybór metody zbioru zależy w dużej mierze od dostępności i kosztu siły roboczej, ale także od topografii i pożądanej jakości kawy.

Szukaj znaczka dłoni przy opisie kaw, aby mieć pewność, że w paczce znajdziesz tylko ręcznie zbierane ziarna: , by sprawdzić, które z naszych kaw zostały zebrane ręcznie:

albo wybierając kawę na stronie cafeport.pl zastosuj filtr: Najlepsze cechy=> zbierana ręcznie.

Polecamy najlepsze kawy z niemieckiej palarni Coffee Cirlce albo ze szwedzkiej Johan & Nyström. Starannie dobrane, ręcznie zbierane ziarna:

coffee circle          

 

(Wszystkie zdjęcia zbiorów wykonał Joel Shuler, a dzięki jego uprzejmości mogliśmy wykorzystać je na naszej stronie.)